.FöRETAGET


Vi är ett fristående företag verksamma sedan mer än 30 år inom styrteknik för industrin. Vår affärsidé omfattar två områden:

Leverans av kompletta styrsystem för maskiner och processer.
Tillhandahålla konsulttjänster inom området el- och styrteknik.


Från idé till färdig anläggning

Med ELECON får du en samarbetspartner som tar ansvar för hela projektet. Vi konstruerar lösningarna och tillverkar din utrustning, utan bindningar till speciella leverantörer eller entreprenörer. Vi är fria att välja det som passar dig bäst. När din anläggning står klar tar vi ansvar för idrifttagning och utbildning av din personal. Genom serviceavtal ser vi till att allt fungerar i framtiden.

Även om vi oftast arbetar med totalansvar kan vi leverera delar i projekt, t.ex. enbart programmering eller leverans av styrskåp efter tillhandahållna ritningar.