. KONTAKT


Thomas Pettersson
VD
0708 617 390
thomas.pettersson

Henrik Pettersson
Elkonstruktion
0706 054 033
henrik.pettersson

Magnus Carlsson
Programmering, idrifttagning
0708 476 960
magnus.carlsson

Anita Pettersson
Administration
0708 382 540
anita.pettersson


Av spam-skäl har alla adresser blivit av med domänen @elecon.se
Lägg till @elecon.se för att få rätt adress