.STYRSYSTEM


Leverans av kompletta styrsystem innebär att vi tar ansvar för konstruktion, programmering, montage och idrifttagning av maskinstyrning.

Vi samarbetar med flera maskinbyggare som utvecklar och bygger kompletta maskinanläggningar, ofta med hög automatisering, för skilda användningsområden.

Maskinerna är PLC- eller PC-styrda med mer eller mindre komplicerade lösningar beroende på maskinernas komplexitet och krav på tillgänglighet.